OECD’den 100 Milyar Dolarlık Vergi Devrimi

OECD’den 100 Milyar Dolarlık Vergi Devrimi

By Chris Giles

Dünyanın zengin ulusları, çok uluslu şirketlerin kurumsal vergilendirmesinde devrim yaratacak ve dünya çapında 100 milyar dolar ekstra vergi geliri edebilecek bir dizi teknik vergi ilkesi tasarladı.

Ekonomik kalkınma ve iş birliği örgütü (OECD) Pazartesi yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl siyasi anlaşmaya varılırsa yeni sistemin planlarının uygulanmaya hazır olduğunu belirtti.

Planın amacı, çok uluslu şirketlerin -yüksek kârlı ABD teknoloji devleri ve Avrupalı lüks eşya şirketleri dahil- vergi cennetlerine kaçmasının engellenmesi ve faaliyet gösterdikleri ülkelerde kurumlar vergisi ödemelerini sağlamak olacak.

Vergi değişiklikleri konusunda uluslararası bir siyasi anlaşmaya varılıp varılamayacağı sorusu, Kasım ayındaki seçimlerden sonra göreve gelen bir sonraki ABD başkanı için ilk büyük testlerden biri olacak.

Washington, söz konusu anlaşmanın siyasi ilerlemesinin durmasının başlıca nedeni oldu.

OECD vergi idaresi başkanı Pascal Saint-Amans, Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Siyasi dinamiğin değiştiği an için gerekli yapı taşlarını hazırladık.” ifadesini kullandı.

OECD’de bir yıldan uzun suredir devam eden düzenlemeye ilişkin teknik çalışma, bu yıl müzakereleri çileden çıkaran siyasi farklılıklar 2021’de kapatılabildiği sürece uluslararası kabul görülebilir planlar üretti.

OECD, reformları hayata geçirememenin büyük olasılıkla küresel milli gelirin yüzde 1’ine mal olacak ticaret savaşlarına yol açacağı konusunda uyardı.

Saint-Amans, “Bu yıl bir anlaşma yapamayacağız, ancak birleşik bir küresel kurumlar vergisi sisteminin neye benzemesi gerektiğine dair çalışmaları yaptık” dedi.

Bu hafta tüm G20 üyeleri anlaşmaya varma arzularını yineletecek, ancak gerekli siyasi tavizleri vermeye hazır olup olmadıklarını belirtmeleri beklenmiyor.

Çokuluslu vergiler konusunda harekete geçmek isteyen bir baskı grubu olan Uluslararası Kurumlar Vergisi Reformu Bağımsız Komisyonu, siyasi anlaşma eksikliğinin ülkelerin “çok uluslu şirketleri koruyarak ulusal çıkarlara hizmet edildiğine dair yanlış bir algıya sahip olduklarını” gösterdiğini belirtti.

Komisyon, ülkeleri 2021’de bir anlaşmaya varmak için çokuluslu şirketler ve uluslar üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla dijital vergileri sürdürmeye çağırdı.

OECD’nin planı, çokuluslu şirketlerin kârlarını düşük vergi yetki alanlarına kaydırmasını önlemeyi amaçlayan iki ana sütun içermektedir.

İlk unsur, şirketlerin vergilendirme biçiminde devrim yaratmayı amaçlamaktadır. Oldukça kârlı çok uluslu şirketler, uzaktan satış yapsalar bile, küresel kârlarının bir kısmının müşterilerinin bulundukları ülkelere göre paylaştırılacağını görecekler. Bu kısım başlangıçta oldukça küçük olsa da kurumlar vergisinin bir şirketin fiziksel konumuna dayandığı mevcut sistem için temel bir değişikliği temsil edecek.

Reformun bu kısmı çok fazla ek gelir sağlamayacak, ancak dünya çapında yaklaşık 100 milyar dolarlık kurumlar vergisi gelirini yeniden dağıtırken, Google, Amazon ve Facebook gibi şirketlerin Avrupa’da ve gelişmekte olan ülkelerde, LVMH ve Mercedes-Benz gibi şirketlerin de ABD’de daha fazla vergi ödemesini sağlayacak.

İkinci unsur, merkezleri nerede olursa olsun her çokuluslu şirketin ödemek zorunda kalacağı efektif bir asgari kurumlar vergisi oranı olacak. Bir şirket, düşük kurumsal oranlara sahip bir vergi cennetinde kurulu ise, diğer ülkeler, kârları düşük vergi alanlarına kaydırma teşvikini ortadan kaldırarak, küresel düzeydeki asgari vergi toplama hakkına sahip olacaklar.

OECD, ABD’nin hâlihazırda tek taraflı olarak uyguladığı benzer bir mekanizmadan topladığı miktar da dahil olmak üzere, söz konusu iki düzenlemenin kurumlar vergisi oranlarını yükseltmeden yılda 100 milyar dolar toplayabileceğini belirtti.

OECD, kurumlar vergisi tahsilatının etkinliğindeki artışın çokuluslu şirketlerin yatırımlarını biraz azaltacağını, ancak bu durumun küresel gayri safi milli hasılanın yüzde 0,1’inden daha azına mal olacağının altını çizdi.

Raporun alternatifi, ülkelerin dijital hizmet vergilerinin tek taraflı adamlarla devam edeceği yönündeydi- bu da, politikacıların çoğu alınan önlemlerin Amerikan şirketlerine karşı haksız şekilde ayrımcılık yaptığını düşündüğü için, ABD’deki siyasi yelpazede öfke uyandıran bir durumdu.

OECD, dünya bu yoldan giderse, sonucun “koordine edilmemiş tek taraflı vergi önlemlerinin çoğalması, zarar verici vergi ve ticaret anlaşmazlıklarında artış” olacağını ve bunun küresel GSYH’nin yüzde 1’ine mal olacağı uyarısında bulundu.

Bir anlaşmaya varmak için, bir sonraki ABD yönetiminin, Amerikan şirketlerinin düzenlemenin ilk kısmını gönüllü olarak yapmayacağını kabul etmesi muhtemeldir.

İngiltere ve Fransa, küresel bir uzlaşmanın parçası olduğu için anlaşmada ısrar ediyor, ancak bazı Avrupa ülkeleri yalnızca anlaşmanın ikinci kısmında bir uzlaşmaya varılabileceğine inanıyor.

 

Çevirmen:  Cem Çetingüç

 

ParaAnaliz Online Seminerler eğitmen kadrosu ve içerik hakkında bilgiler burada

Sektör uzmanı: Kurallara uymayan Facebook’un sonu gelebilir

Sosyal ağlar yeni kanunu uygulamazsa, peki ne olacak?

 

Bozulan iklimimizi yapay zeka yardımıyla düzeltebilir miyiz?